Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

Vokabular for aldersmerking av dataspel

Description

Vokabular over ulike aldersnivå bruka til å merka dataspel, for å indikera at det høver berre for personar over ein viss alder.
Marc-kode: pegi

Editorial note

Vokabularet er ikke definert med PID/URIer på www.pegi.info. Når/hvis dette skjer,
bør det opprettes sameAs-relasjoner fra våre PEGI-entiteter.

Note

Kilde: PEGI nettsted (https://www.pegi.info).

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1002

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms