Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

Vokabular for aldersmerking av dataspill

Description

Vokabular over ulike aldersnivåer brukt til å merke dataspill, for å indikere at det er egnet bare for personer over en viss alder.
Marc-kode: pegi

Editorial note

Vokabularet er ikke definert med PID/URIer på www.pegi.info. Når/hvis dette skjer,
bør det opprettes sameAs-relasjoner fra våre PEGI-entiteter.

Note

Kilde: PEGI nettsted (https://www.pegi.info).

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1002

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms