Skip to main

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


TITTEL

Norsk tesaurus for sjanger og form

BESKRIVING

Tesaurus med form- og sjangertermar for trykte og elektroniske publikasjonar, i tillegg til film og TV-program. Tesaurusen dekkjer ressursar for både barn og vaksne. Termane finst på bokmål, nynorsk og delvis engelsk. Referanse til tilsvarande omgrep i Library of Congress Genre/Form Terms er teke med der slike finst. 
Meir informasjon. Kontakt ntsf@nb.no ved spørsmål eller kommentarar.
Marc-kode: ntsf

UTGJEVAR

Nasjonalbiblioteket

SKAPAR

Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen SA og Bokbasen AS

SPRÅK

nb
en
nn

DATO

2019-02-26

SIST ENDRA

onsdag 11. mai 2022 18:52:58

URI

https://id.nb.no/resource/vocab/ntsf

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar