Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

Norsk tesaurus for sjanger og form

Beskriving

Tesaurus med form- og sjangertermar for trykte og elektroniske publikasjonar. Tesaurusen dekkjer både barne- og vaksenlitteratur. Termane finst på bokmål, nynorsk og delvis engelsk. Referanse til tilsvarande omgrep i Library of Congress Genre/Form Terms er teke med der slike finst. Frå 1. april 2023 er også Humord sine formtermar med i tesaurusen, og frå 1. november 2023 er formtermane i Realfagstermer med. 
Meir informasjon. Kontakt ntsf@nb.no ved spørsmål eller kommentarar.
Marc-kode: ntsf

Utgjevar

Nasjonalbiblioteket

Skapar

Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen SA, Bokbasen AS og Universitetsbiblioteket i Oslo

Språk

nb
en
nn

Sist endra

tysdag 20. februar 2024 13:55:06

Dato

2019-02-26

URI

https://id.nb.no/resource/vocab/ntsf

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar