Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

Norsk tesaurus for sjanger og form

Beskriving

Tesaurus med form- og sjangertermar for trykte og elektroniske publikasjonar, i tillegg til film og TV-program. Tesaurusen dekkjer ressursar for både barn og vaksne. Termane finst på bokmål, nynorsk og delvis engelsk. Referanse til tilsvarande omgrep i Library of Congress Genre/Form Terms er teke med der slike finst. 
Meir informasjon. Kontakt ntsf@nb.no ved spørsmål eller kommentarar.
Marc-kode: ntsf

Utgjevar

Nasjonalbiblioteket

Skapar

Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen SA og Bokbasen AS

Språk

nb
en
nn

Sist endra

torsdag 5. januar 2023 10:50:53

Dato

2019-02-26

URI

https://id.nb.no/resource/vocab/ntsf

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar