Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

Norsk tesaurus for sjanger og form

DESCRIPTION

Tesaurus med form- og sjangertermar for trykte og elektroniske publikasjonar. Tesaurusen dekkjer både barne- og vaksenlitteratur. Termane finst på bokmål, nynorsk og delvis engelsk. Referanse til tilsvarande omgrep i Library of Congress Genre/Form Terms er teke med der slike finst. 
Meir informasjon. Kontakt ntsf@nb.no ved spørsmål eller kommentarar.
Marc-kode: ntsf

PUBLISHER

Nasjonalbiblioteket

CREATOR

Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen SA og Bokbasen AS

LANGUAGE

nb
en
nn

DATE

2019-02-26

LAST MODIFIED

måndag 30. august 2021 14:51:16

URI

https://id.nb.no/resource/vocab/ntsf

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms