Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

Norsk tesaurus for sjanger og form

DESCRIPTION

Tesaurus med form- og sjangertermer for trykte og elektroniske publikasjoner, samt for film og TV-programmer. Tesaurusen dekker ressurser for både barn og voksne. Termene finnes på bokmål, nynorsk og delvis engelsk. Referanse til tilsvarende begrep i Library of Congress Genre/Form Terms er tatt med der slike finnes. 
Mer informasjon. Kontakt ntsf@nb.no ved spørsmål eller kommentarer.
Marc-kode: ntsf

PUBLISHER

Nasjonalbiblioteket

CREATOR

Nasjonalbiblioteket, Biblioteksentralen SA og Bokbasen AS

LANGUAGE

nb
en
nn

DATE

2019-02-26

LAST MODIFIED

onsdag 11. mai 2022 18:52:58

URI

https://id.nb.no/resource/vocab/ntsf

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms