Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


Tittel

Vokabular for aldersgrenser for film

Beskriving

Vokabular over aldersgrenser for film, for å indikera at det ikkje er lov å visa filmen for personar under ein viss alder.
Marc-kode: nma

Redaksjonelle merknadar

Vokabularet er ikke definert med PID/URIer på https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/aldersgrenser/. Når/hvis dette skjer, bør det opprettes sameAs-relasjoner fra våre entiteter.

Note

Kilde: Medietilsynets nettsted (https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/aldersgrenser/).

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1003

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar