Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

Vokabular for aldersgrenser for film

DESCRIPTION

Vokabular over aldersgrenser for film, for å indikera at det ikkje er lov å visa filmen for personar under ein viss alder.
Marc-kode: nma

EDITORIAL NOTE

Vokabularet er ikke definert med PID/URIer på https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/aldersgrenser/. Når/hvis dette skjer, bør det opprettes sameAs-relasjoner fra våre entiteter.

NOTE

Kilde: Medietilsynets nettsted (https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/aldersgrenser/).

URI

https://schema.nb.no/Bibliographic/ValueSchemes/VS1003

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms