logo

Om Stemmerettsjubileet

I 2013 feirer vi at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg. Nasjonalbiblioteket markerer Stemmerettsjubileet 2013 med en ressursside med innganger til relevant materiale. I 2013 og i årene fremover vil siden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser, brev, opprop og mye mer. Det er mye som enda ikke er digitalisert, og det er derfor mer å finne hvis du kontakter Nasjonalbiblioteket direkte.
Camilla Collett, Fernanda Nissen, Gina Krog, Fredrikke Marie Qvam er sentrale kvinnesakskvinner som er løftet fram av Stemmerettsjubileet 2013, og som Nasjonalbiblioteket har fremhevet på denne siden. Nedenfor presenterer vi også fem eksempler som gir innblikk i kvinnesakskvinners verden. Disse viser den sterke internasjonale tilknytningen det norske miljøet hadde, samt kampen for et bedre dagligliv og for kjærlighetens vilkår.

 

 

 

Søk i digitalt innhold

 
 

 

Bilder

Her er det et utvalg bilder i høyoppløselig versjon. Disse kan brukes fritt, så lenge de krediteres som oppgitt. Disse sidene vil bli oppdatert med flere bilder utover året.

photo
photo
 

På Flickr finner du et utvalg portretter av kvinnesaksforkjempere og gruppebilder fra møter og konferanser i norske og internasjonale organisasjoner.
Med kreditering kan bildene brukes fritt.

Finn mer

Veiledningen hjelper deg å finne bøker, aviser, tidsskrift og annet materiale som ikke er digitalisert.
Ønsker du å se håndskrevne brev, møtereferater, dagbøker, brosjyrer, opprop, pamfletter og plakater er Spesiallesesalen stedet. Her får du adgang til arkivmateriale og trykt materiale etter både kvinnesaksorganisasjoner og kvinnesaksforkjempere. For eksempel Norsk kvinnesaksforening, Kvindestemmeretsforeningen, Norske kvinners nasjonalråd, Nylænde, Camilla Collett, Gina Krog, Fredrikke Marie Qvam, Fernanda Nissen, Ragna Nielsen, Kari Skjønsberg, Katti Anker Møller, Eva Kolstad, Aasta Hansteen, Margarete Bonnevie og mange flere.