Nansen - Pa_ski_over_GronlandI forbindelse med Nansen- og Amundsenåret 2011, ønsker Nasjonalbiblioteket å tilgjengeliggjøre et utvalg av relevante fotografier fra våre samlinger.
Såfremt bildene krediteres etter oppgitte retningslinjer, kan de benyttes vederlagsfritt.
bilde
Oppbrudd fra leiren. Samuel Balto, Ole Ravna og Otto Sverdrup står klare til avmarsj med kjelkene spent til kroppen med tau. Grønland, 1888
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3b052"
bilde
Marsjen over innlandsisen. Grønland, august-september 1888
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3b057"
bilde
Ekspedisjonsmedlemmene med kajakker på stranden. Fra venstre: FN, Otto Sverdrup, Oluf Christian Dietrichson og Kristian Kristiansen. Grønland, 1888/89
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3b112"
bilde
Ekspedisjonsmedlemmene i kajakker. Fridtjof Nansen nærmest stranden. Grønland, 1888/89
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3b113"
bilde
Grønlandsekspedisjonens medlemmer før avreisen. Foran fra venstre: Fridtjof Nansen, Oluf Christian Dietrichson, Bak fra venstre: Ole (Nielsen) Ravna, Otto Neumann Knoph Sverdrup, Kristian Kristiansen (Trana), Samuel (Johansen) Balto. Oslo, 1888
Kreditering:
"fotograf: Siems & Co. / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_f3b030"
 
NB-log