Nansen - HumanitaerarbeideI forbindelse med Nansen- og Amundsenåret 2011, ønsker Nasjonalbiblioteket å tilgjengeliggjøre et utvalg av relevante fotografier fra våre samlinger.
Såfremt bildene krediteres etter oppgitte retningslinjer, kan de benyttes vederlagsfritt.
bilde
Den offisielle åpning i Folkeforbundet. Fridtjof Nansen sitter som nr 2 fra venstre i fjerde rad. Geneve, Sveits, 15. november 1920.
Kreditering:
"fotograf: Boissonas / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_5c013"
bilde
En jente med melkeflaske på jernbanestasjonen, Saratov, Russland, desember 1921
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6a002"
bilde
En kortklippet jente i et barnehjem for sultne og hjemløse barn, Saratov, Russland, desember 1921
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6a013"
bilde
En kvinne, en mann og et barn, alle tre døde av sult. I bakgrunnen sees en del av et filmkamera på stativ. En stumfilm ("Pro Fridtjof Nansen Tour of the Volga Famine Region") som dokumenterte forholdene for Fridtjof Nansen ble laget av russere. Saratov, Russland, desember 1921
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6a020"
bilde
Tre barn døde av sult, Marks, Russland, desember 1921
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6a030"
bilde
Utdeling av matrasjoner til barn i Samararegionen, Samara, Russland, desember 1921
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6a036"
bilde
Fridtjof Nansen, som leder for det humanitære arbeidet i Russland og John Lewis Paton i hans kontor ved Manchester Grammar School. Manchester, England, februar 1922
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6a130"
bilde
Fridtjof Nansen på De russiske emigranters møte i Oslo hvor han talte flyktningenes sak. Dette er det siste bilde av ham ved en offentlig tilstelning, 16. november 1929
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6c001"
bilde
FN smaker på maten ved bespisningen av foreldreløse gutter i en sommerleir. Leiren ble drevet av Near East Relief ved Arpa-tsjaj-elven utenfor Aleksandropol. Fridtjof Nansen står mellom Miss Belle Bass fra New York som er leder for barnehjemmet og Joseph Beach, fra Bangor, Maine, lederen for Near East Relief, Kumajri, Armenia, 23. juni 1925.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6d166"
bilde
Et prøveeksemplar av Nansenpass utgitt i Frankrike (Nasjonalbiblioteket har kun en fotografisk reproduksjon).
Kreditering:
"reprofotograf: UNHCR / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6e001"
bilde
De 3 første sidene i et prøveeksemplar av et Nansenpass (Nasjonalbiblioteket har kun en fotografisk reproduksjon).
Kreditering:
"reprofotograf: UNHCR / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_6e002"
bilde
Folkeforbundets Armeniakommisjon i et arbeidsmøte med representanter fra regjeringen og sovjetiske eksperter. Ved bordet fra høyre sitter: G. Carle (fransk ekspert i subtropisk landbruk), Pio Le Savio (italiensk ingeniør), C.E. Dupuis (engelsk ingeniør), Fridtjof Nansen (leder for Folkeforbundets kommisjon i Armenia). I midten sitter: Ersingian (folkekommisær for landbruket). Vidkun Quisling (kommisjonens tolk og sekretær) står under Lenin-portrettet. Under møtet ble det foreslått å undersøke mulighetene for å gjennomføre planen om vanning av den store Sardarabad-ørkenen. Jerevan, Armenia, 17. juni 1925.
Kreditering:
"fotograf: Kozak / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_k6d001"
NB-log