Nansen - 1.Framferd_(1893-1896)I forbindelse med Nansen- og Amundsenåret 2011, ønsker Nasjonalbiblioteket å tilgjengeliggjøre et utvalg av relevante fotografier fra våre samlinger.
Såfremt bildene krediteres etter oppgitte retningslinjer, kan de benyttes vederlagsfritt.
bilde
Hvalrossjakt i drivisen. Karahavet, 12. september 1893
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c040"
bilde
Fridtjof Nansen måler dypvannstemperaturen ved hjelp av vannhenteren. Polhavet, 12. juli 1894
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c060"
bilde
Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen trekker en kjelke over den vanskelige isen. Polhavet, sommeren 1895
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c068"
bilde
Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen trekker en kjelke over den vanskelige isen. Polhavet, sommeren 1895.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c069"
bilde
Vinterhytten fotografert i måneskinn nyttårskvelden. Frederick Jacksons Øy, Frans Josef Land, Russland, 31. desember 1895
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c091"
bilde
Fridtjof Nansen utenfor Frederick Jacksons hytte. Kap Flora, Frans Josef Land, Russland, 17. juni 1896.
Kreditering:
"fotograf: Frederick Jackson / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c109"
bilde
Hjalmar Johansen utenfor Frederick Jacksons hytte. Kap Flora, Frans Josef Land, Russland, 17. juni 1896.
Kreditering:
"fotograf: Frederick Jackson / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c111"
bilde
FN hilser på Frederick George Jackson, ca 15 måneder etter at FN og Hjalmar Johansen skilte lag med "Fram" i Polhavet". Bildet ble arrangert 6 dager etter at møtet faktisk fant sted, Kap Flora, Frans Josef Land, Russland, 23. juni 1896
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c114"
bilde
Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen padler i kajakkene, Kap Flora, Frans Josef Land, Russland, juli 1896 (fotografiet arrangert senere fordi Nansens kamera ble vått etter et angrep av en hvalross 15. juni 1896)
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c118"
bilde
Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen seiler i kajakkene (kajakkene er bundet sammen og knyttet til en mast), Kap Flora, Frans Josef Land, Russland, juli 1896
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c119"
bilde
Under isbjørnjakten ved Fredrick Jacksons hytte. Den mørke skyggen til høyre er riflen. Kap Flora, Frans Josef Land, Russland, 5. juli 1896
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c135"
bilde
Mannskapet på "Fram" etter hjemkomsten til Kristiania. Foran fra venstre: Theodor Claudius Jacobsen, Bernhard Nordahl, Frederik Hjalmar Johansen, Otto Neumann Knoph Sverdrup, Anton Amundsen, Henrik Greve Blessing og Lars Pettersen. Bak fra venstre: Ivar Otto Irgens Mogstad, Sigurd Scott Hansen, Adolf Juell, Fridtjof Nansen, Peder Leonard Hendriksen og Bernt Bentsen. Oslo, september 1896
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c145"
bilde
Fridtjof Nansen spiller orgel om bord på "Fram". Polhavet, 11. desember 1893.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c189"
bilde
Polarlandskap med Lars Pettersen (smed og annenmaskinist) i forgrunnen. Polhavet, juli 1894
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c217"
bilde
Hunden Suggen bundet til hundehuset på isen. Polhavet, juni 1894.
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c231"
bilde
Karl Johans gate pyntet med flagg, girlandere og flaggstenger med polfarernes navn i sølv på blå bunn ved hjemkomsten. Oslo, september 1896. Stereoskopi utgitt av Underwood & Underwood
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_3c252"
bilde
Hjemkomsten til Kristiania. Polfarerne hentes i barkassen inn til Honnørbryggen i Pipervika. Oslo, 9. september 1896
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_f3c002"
bilde
Fridtjof Nansen i livbåten og mannskapet om bord på "Fram". Skipet forlater Bergen og setter kursen mot nord. Øygarden, Hordaland, 2. juli 1893.
Kreditering:
"fotograf: Joh v. d. Fehr / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c001"
bilde
"Fram" i skruisen i måneskinn, Polhavet, 10. januar 1895. Bildet er tatt klokken 6.30-8.30.
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c005"
bilde
"Fram" i skruisen i måneskinn, Polhavet, 12. januar 1895.
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c007"
bilde
"Fram" i isen, Polhavet, mars 1895
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c013"
bilde
Fridtjof Nansen leser temperaturen fra vannhenteren. Polhavet, 12. juli 1894.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c024"
bilde
FN måler dypvannstemperaturen ved hjelp av vannhenteren, Polhavet, 12. juli 1894
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c027"
bilde
Observasjoner av solformørkelsen. Fra venstre: Hjalmar Johansen, Fridtjof Nansen og Sigurd Scott Hansen. Polhavet, 6. april 1894.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c035"
bilde
Hjalmar Johansen med hunden Sultan på isen utenfor "Fram". Polhavet, 18. juni 1894
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c044"
bilde
FN i sin kahytt om bord i "Fram", Polhavet, 15. februar 1895.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c053"
bilde
FN sitter og røyker pipe foran "Fram", Polhavet, 16. juni 1894.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c062"
bilde
Mannskapet tar en hvil om bord på "Fram"s akterdekk. Fra venstre: Sigurd Scott Hansen, Henrik Greve Blessing, Otto Sverdrup, Adolf Juell, Hjalmar Johansen og Lars Pettersen (bakerst). Polhavet, 16. juni 1894.
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c064"
bilde
Henrik Greve Blessing, Sigurd Scott Hansen og Otto Sverdrup spiller kort i salongen om bord i "Fram". Polhavet, 15. februar 1895
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c071"
bilde
Mannskapet i 17. mai-tog med flagg og faner. Hundene er pyntet med rosetter. Polhavet, 17. mai 1895.
Kreditering:
"fotograf: sigurd Scott Hansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c108"
bilde
"Fram" i isen. Polhavet, mars 1894.
Kreditering:
"fotograf: Fridtjof Nansen / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_q3c119"
  
NB-log