Amundsen - Sydpolen-FramheimI forbindelse med Nansen- og Amundsenåret 2011, ønsker Nasjonalbiblioteket å tilgjengeliggjøre et utvalg av relevante fotografier fra våre samlinger.
Såfremt bildene krediteres etter oppgitte retningslinjer, kan de benyttes vederlagsfritt.
bilde
Adolf Lindstrøm med såkalte "hot cakes". Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA0139"
bilde
Inngangen til Framheim etter at huset var nedsnødd. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 22. mai 1911.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA0142"
bilde
Festmiddag i Framheims stue. Rundt bordet sitter Olav Bjaaland, Sverre hassel, Oscar Wisting, Helmer Hanssen, Roald Amundsen, Hjalmar Johansen, Jørgen Stubberud og Kristian Prestrud. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911. Kolorert glassdias.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA0644"
bilde
Olav Bjaaland arbeider med en slede i verkstedet som var gravd ut av snøen rundt Framheim. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, juni/juli 1911. Kolorert glassdias.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA0646"
bilde
Nedsnødd Framheim i måneskinn. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, april 1911. Kolorert glassdias.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA0684"
bilde
Sverre Hassel ved dampbadet i Framheim. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA0685"
bilde
Kristian Prestrud i full "poladrakt". Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA0733"
bilde
Adolf H. Lindstrøm i Framheims kjøkken. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1049"
bilde
I Framheims stue sitter fra venstre: Adolf Lindstrøm, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Helmer Hanssen, Roald Amundsen, Jørgen Stubberud og Kristian Prestrud rundt bordet. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1081"
bilde
Skibindingen man brukte slik den kom til å se ut etter flere omarbeidelser, Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1095"
bilde
Helmer Hanssen og Oscar Wisting i "Intendanturen" som arbeidsrommet deres ble kalt. Det var et av de mange rommene som ble gravd ut av snøen rundt Framheim. Rommet ble brukt som verksted og lager for utstyr. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1101"
bilde
Framheim med telt, hundespann og utstyr omkring. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1117"
bilde
Oscar Wisting kledd i full "polardrakt". Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1126"
bilde
Helmer Hanssen kledd i full "polardrakt". Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1127"
bilde
Olav Bjaaland i full "polardrakt". Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911.
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1129"
bilde
Framheim med alle hundene. Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1363"
bilde
I Framheims stue sys det på diverse utstyr. Rundt bordet sitter Olav Bjaaland, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Helmer Hanssen, Amundsen, Hjalmer Johansen, Kristian Prestrud, og Jørgen Stubberud, Framheim ved Hvalbukta, Antarktis, 1911
Kreditering:
"fotograf: ukjent / eier: Nasjonalbiblioteket, bldsa_NPRA1482"
 
NB-log