PolarbilderI forbindelse med Nansen- og Amundsenåret 2011, ønsker Nasjonalbiblioteket å tilgjengeliggjøre et utvalg av relevante fotografier fra våre samlinger.
Såfremt bildene krediteres etter oppgitte retningslinjer, kan de benyttes vederlagsfritt.

Amundsen - Portretter og privatliv

Amundsen - Sydpolen Framheim

Amundsen - Sydpolen polpunktet

Amundsen - Sydpolen andre bilder
 

Nansen - Portretter og privatliv

Nansen - 1. Framferd (1893-1896)

Nansen - Humanitærarbeide

Nansen - På ski over Grønland

Nansen - Andre ekspedisjoner
NB-log