Hvordan håndteres endringene innen norsk og nordisk historie?

Gjesteblogger Elisabeth Gran fra Asker bibliotek skriver om erfaringer med overgangen fra DDK5 til WebDewey (DDC23).

Først et par opplysninger om medieregistrering ved Asker bibliotek: vi abonnerer på katalogdata fra Biblioteksentralen (BS). Vi har et kontrollert emneregister med emnestrenger tilknyttet Deweynr. Vi har i mange år fulgt BS’ praksis så langt vi har funnet hensiktsmessig, både med klassifikasjon og emnestrenger.

Da vi fikk de første katalogpostene fra BS med DDK23 numre innen norsk historie, måtte vi summe oss, for å tenke gjennom hva vi burde gjøre. Som kjent representer samme Deweynummer nå en annen historisk periode, og det skaper konflikt mellom gamle og nye numre. Vi fortsatte derfor en stund til med gammel periodeinndeling (DDK5) og endret emneord og Deweynr fra BS tilbake til den inndelingen vi har hatt her. Vi var lite lystne på omklassfisering av norsk historie, fordi vi skjønte det ville bli en omfattende jobb. I tillegg virket tidsbruken ved en slik omklassifisering lite meningsfull, fordi det ville være å flytte en historisk periode fra et nummer til et annet, uten at gjenfinningen forøvrig ble mer logisk, slik det kan være med annen omklassifisering. På den annen siden ville det definitivt ikke være brukervennlig å finne bøker om samme historiske periode på to ulike numre. Vi ønsket også å fortsette og følge BS’ praksis både med klassifikasjon og emneord så langt som mulig, samt ha en klassifikasjonspraksis som muliggjør felles framtidige sluttbrukertjenester.

Etterhvert som det kom flere historiebøker med nye numre, måtte vi ta en avgjørelse. Vi så først på anbefalinger til bruk som ligger på norsk WebDewey, hvor omklassifisering av bl.a. nordisk historie er tatt opp. Dersom et bibliotek velger å omklassifisere etter DDK23, anbefaler NKKI å prioritere de områdene der nye numre fører til konflikt med andre numre. Alternativt foreslås krysshenvisninger mellom numrene i katalog eller mellom hyllesignaturene. Vi vurderte både krysshenvisninger i katalog og mellom hylleplasseringene, men vi så ikke for oss at det kunne fungere. I katalogen tror vi henvisninger mellom to ulike numre for samme historieperiode (for titler utgitt før eller etter 2015) ville bli forvirrende. På samme måte tror vi krysshenvisninger på hylla raskt ville blitt kaos. Hvordan skulle våre lånere og bokoppsettere forstå at bøker om norsk middelalder utgitt før eller etter 2015 skulle stå på to ulike steder? Dessuten ville vi dra med oss problemet lenge, siden bøker innen historie har lang levetid i forhold til andre deler av samlingen hvor titler kanskje kasseres etter 4-5 år.

Vi beskrev problemstillingen med historieinndelingen ved overgang fra DDK5 til DDK23 for ledelsen. Vi frarådde å løse dette ved krysshenvisninger og skisserte 3 alternative forslag med et ca. tidsestimat.

  1. Vi fortsetter å bruke de gamle numrene i DDK5. Det innebærer at vi må rette ny katalogposter med nye Dewey-nummer og emnestrenger «tilbake», samt rette hyllesignaturene. Dernest må vi anbefale at den praksisen følges videre i Asker. Det vil være en kontinuerlig jobb når vi får nye, norske historiebøker. Det tar kanskje 1-2 minutter ekstra for hver post, men fordrer at man husker å endre og at man fortsetter med dette framover.
  2. Vi omklassifiserer all litteratur innen de norske historiske periodene, slik at litteratur om samme historiske periode blir søkbar på samme nummer. Vi retter imidlertid hyllesignatur bare på titler i utlånsdelen av samlingen, dvs den delen av samlingen som publikum har fysisk tilgang til. Vi anslo at denne løsningen ville ta ca. 50 timer.
  3. Vi omklassifiserer all litteratur innen de norske historiske periodene, slik at litteratur om samme historiske periode blir søkbar på samme nummer. I tillegg retter vi opp hyllesignaturer også i magasinet, hvor personalet henter på forespørsel. Denne løsningen anslo vi til ca 90 timer.

Tidsestimatet er basert på vår størrelse samling som er ca. 1100 titler fordelt på de ulike norske historiske periodene. Antall eksemplarer for hver tittel tok vi oss ikke tid til å sjekke, så de var ikke med i beregningen. Vi gjorde forøvrig en grunding kassering av historie høsten 2015, og det gjorde omfanget langt mindre enn det ellers ville vært.

Ledelsen gikk for alternativ 3, altså full omklassifisering med retting til nytt Deweynr og retting av hylleplassering. De mente at en enklere løsning ikke ville fungere på sikt, og at vi ville dra med oss problemet videre, dersom vi ikke tok jobben med omklassifisering.

Vi er nå i gang med omklassifiseringen. Rent praktisk tar vi ut lister med alle titler innenfor én periode og retter den perioden helt ferdig, før vi tar neste periode. Vi tar utgangspunkt i oversikten over gammel og ny periodeinndeling som ligger på Deweybloggen, samt en foreløpig oversikt fra Biblioteksentralen med emnestrenger med nye numre for hver periode. Vi har tatt tittel for tittel, rettet katalogpost til riktig Deweynr og ny Deweyutg. (23/nor). Emnestrengene er rettet slik at de nå er knyttet til det nye klassifikasjonsnummeret. Vi koblet de nye emnestrenger til de gamle (en funksjon for gjennomgående retting i Bibliofil) slik at alle poster umiddelbart fikk riktig emnestreng. Retting av Deweynr og hyllesignatur måtte imidlertid gjøres på hver katalogpost. Tidsestimatet er nok noe optimistisk, men ikke helt feil. Vi erfarer også at det er en jobb man ikke kan sitte med altfor lenge om gangen, da den krever høy konsentrasjon ;) .

For andre bibliotek som velger å omklassifisere norsk historie ville vi anbefale en grundig kassering først for å gjøre omfanget mindre. Alternativt at man kombinerer omklassifiseringen med en gjennomgang og kassering av samlingen, for å slå de berømte to fluene i en smekk.

Hva gjør andre bibliotek? Er det andre erfaringer dere ønsker å dele?

Bokmerk permalenken.

En kommentar til Hvordan håndteres endringene innen norsk og nordisk historie?

  1. Berit Reiersen sier:

    På Deichman har vi valgt å skille mellom deweynummer for gjenfinning og deweynummer i hylleoppstilling. Vi har som Asker, Emneord i streng med tilknyttet deweynummer. I tillegg har vi i strengen, i et eget delfelt, lagt inn avvikende hyllesignatur. På norsk historie har vi altså omklassifisert i emnestrengenes $1, samtidig som vi flytter DDK5-nummeret til eget delfelt ($4) som en angivelse av hvor dokumentet skal plasseres på hylla. Dette innebærer at vi ikke endrer på oppstillingen av eksisterende samling, men at vi må endre hyllesignaturen hver gang det kommer en ny aktuell post fra Biblioteksentralen. Det må legges til at vi har en mye større samling enn Asker og at samlingen ble omklassifisert til DDK5 for ca 10 år siden. Foreløpig har vi bare omklassifisert *650-emner, ikke f.eks. personemner i *600

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>