Hvordan skal opplæringen i Norsk webDewey foregå?

Arbeidet med Norsk webDewey har nå kommet så langt at vi er klare til å teste både verktøyet og noen av tabellene. 4. oktober ble seminaret Introduksjon til Norsk webDewey del 1 arrangert på Nasjonalbiblioteket. Del 2 kommer 6. desember. Målet med dette opplegget er å teste tabeller og verktøy på slik at vi kan lage et best mulig opplæringsopplegg for alle norske bibliotekarer som skal bruke Dewey.

På første seminardag ble oppbyggingen av Dewey gjennomgått, verktøyet demonstrert og de viktigste endringene fra DDK 5 til Norsk webDewey gjennomgått.  Det ble også gitt en gjennomgang av hvordan Biblioteksentralens emneord er tenkt brukt i Norsk webDewey. De som deltok fikk praktiske oppgaver å løse til oppfølgingsseminaret i desember. Da skal oppgavene gjennomgås og det skal diskuteres hvordan den videre opplæringen kan gjøres best mulig.

Med på seminaret var folk som jobber med klassifikasjon i Nasjonalbiblioteket og Biblioteksentralen, medlemmer i NKKI og referansegruppen for webDewey i folkebibliotek og folk som jobber med undervisning i klassifikasjon. I tillegg var noen fra UB-ene og høgskolesektoren invitert med for å få mer bredde, både geografisk og i typen bibliotek.

Seminarene vil gi nyttige innspill til gruppen som planlegger opplæring framover. Den videre opplæringen vil basere seg dels på regional opplæring og dels på opplæring over nett. Ingebjørg Rype og Elise Conradi fra Nasjonalbiblioteket, Unni Knutsen fra UBO og Kjersti Feiring Myrtrøen fra Biblioteksentralen er de som nå jobber med opplegget for opplæring.

Det som skiller den nye utgaven av Dewey fra tidligere norske utgaver, er både at det er en fullstendig oversettelse og at den bare vil være web-basert  – det blir altså slutt på de trykte utgavene. Det at det blir en fullstendig utgave, gjør at alle norske bibliotek vil kunne bruke samme utgave. I dag bruker de store bibliotekene og UB-ene den amerikanske utgaven. Den nye utgaven vil også være kontinuerlig oppdatert, noe som gjør det enklere å bruke klassifikasjon fra f.eks. Library of Congress direkte. Det er også muligheter for å dele bygde numre. Alt dette vil gjøre det enklere å samarbeide om klassifikasjon.

Samtidig kan det by på utfordringer, særlig for små bibliotek uten særlig klassifikasjonskunnskap. Et spørsmål vil være hvordan vi kan legge til rette for at en Norsk webDewey også blir brukbart for dem.

En ny norsk Dewey-utgave reiser også andre spørsmål. Hvordan kan vi legge til rette for samarbeid om klassifikasjon? Bør all klassifikasjon i prinsippet skje sentralt? Bør vi skille mellom klassenummer og hyllesignatur?  Hvordan skal vi håndtere kontinuerlige oppdateringer? Må det omklassifiseres eller holder det å angi utgave?

Dette er områder NKKI og referansegruppen for Norsk webDewey i folke- og skolebibliotek har diskutert gjennom flere år. En del avgjørelser er tatt, men vi håper også å få innspill til diskusjonen gjennom disse seminarene.

Her er presentasjonene fra seminaret 4. oktober:

Unni Knutsen: 0 til 9 med Dewey

Ingebjørg Rype: Fra DDK5 til Norsk webDewey

Kjersti Feiring Myrtrøen: BIBBI-emner i Norsk webDewey

Elise Conradi: Introduksjon til Norsk webDewey del 1 (innhold m.m. ) og del 2 (hvordan bruke verktøyet)

 

 

 

Bokmerk permalenken.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>