Geografisk inndeling av Norge (kommuneinndeling)

Inndelingen av norske steder i Deweys desimalklassifikasjon har sin opprinnelse i dokumentet Geografisk inndeling av Norge etter Melvil Deweys System, som ble utarbeidet i forbindelse med utgivelsen av DDK 4. Her ble inndelingen av Norge utvidet fra to til fire nivåer: landsdeler, fylker, distrikter og kommuner. Tidligere var Norge inndelt etter landsdel og fylke, et inndelingsnivå som er basert på nivået brukt i den amerikanske utgaven av Dewey, DDC. Utvidelsen av norske stedsnavn på distrikts- og kommunenivå bryter med ordningsprinsippene som blir brukt for å inndele steder i DDC. Ordningsprinsippet i Hjelpetabell 2 er at steder som fysisk befinner seg ved siden av hverandre skal være ved siden av hverandre i tabellen. Den norske distriktsinndelingen er basert på inndelingen i UDK og er tilnærmet lik ordningsprinsippet i DDC, mens kommuneinndelingen er ordnet i alfabetisk rekkefølge innenfor hvert distrikt.

Konsekvenser av måten kommuneinndelingen er gjort på i DDK er at:

  • Fysiske særtrekk, som elver og fjellkjeder går ofte på tvers av kommunegrensene. Når kommunene er i alfabetisk rekkefølge, vil disse særtrekkene få en tilfeldig plassering på et høyere nivå og må dermed alltid legges i inkluderer-noter fremfor her-noter
  • Det alfabetiske ordningsprinsippet er tilfeldig: det brytes ved skifte av kommunenavn, sammenslåing av kommuner, osv

Fordeler med å endre inndelingen til måten det er gjort på i DDC er at:

  • Vi får mer fleksibilitet iht. inndelingen av fysiske særtrekk
  • Integriteten i tabellen påvirkes ikke av politiske endringer av stedsnavn og sammenslåinger

Ulemper med å endre er:

  • Det vil forekomme mange endringer i numrene for norske kommuner og distrikter i Hjelpetabell 2, og mange av numrene vil bli gjenbrukt med nytt innhold
  • Det vil bli arbeidskrevende for biblioteker som klassifiserer på kommunenivå og som velger å omklassifisere
  • Det er mulig vi mister en del koblinger (ikke alle registrerer dewey-utgave i MARC-felt 082) som vil føre til ufullstendige trefflister ved søk, samt ulike hylleplasseringer av lokallitteratur (forutsatt at man ikke omklassifiserer)

Nasjonalbiblioteket sendte ut en liten spørreundersøkelse til et tilfeldig utvalg (ca 40) folkebibliotek hvor vi har spurt hvordan de ser på en evt. endring av kommuneinndelingen. Tilbakemeldingen var klar: ulempene ved å bytte er større enn fordelene.

Saken ble tatt opp på NKKI-møtet sist fredag (2.9.2011) og følgende ble vedtatt:

Vedtak: NKKI foreslår at kommuneinndelingen i DDK 5 blir videreført.

 

Bokmerk permalenken.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>