logo

Pionerene

I 1797 åpnet lærer og gårdbruker Sivert Aarflot sin private boksamling i Ørsta for allmennheten. Om lag 100 år seinere ble Haakon Nyhuus ansatt som sjef for Deichmanske bibliotek i Christiania. Dette innledet en epoke med sterk vekst for bibliotekene og oppbygging av et moderne bibliotekvesen i Norge anført av pionerer som Karl Fischer, Arne Kildal og Arne Arnesen.
Axel Charlot Drolsum var sjef ved Universitetsbiblioteket i Christiania i 46 år. I denne perioden ble biblioteket utviklet til et moderne forskningsbibliotek. Samtidig ble bibliotekets funksjoner som nasjonalbibliotek styrket. Utviklingen ble videreført av Wilhelm Munthe. Hans etterfølger, Harald L. Tveterås, ble Norges første riksbibliotekar, etterfulgt av Gerhard Munthe.

Bilder

lenke til Flickr På Flickr finner du et utvalg av portretter av pionerene i norsk bibliotekhistorie.
Med kreditering kan bildene brukes fritt