logo

Norge rundt

Med 1700-tallets leseselskaper og 1800-tallets almuebibliotek ble offentlige boksamlinger tilgjengelige i de fleste deler av landet. Allerede i 1840 fantes 240 almuebibliotek i Norge. Etter at ordningen med faste statlige tilskudd til folkeboksamlinger ble innført i 1876, skjøt bibliotekutbyggingen ny fart. I 1901 var antall folkeboksamlinger økt til 650. Med bibliotekloven av 1935 ble ordningen med fylkesbibliotek innført.
Klikk på det enkelte fylke og få en oversikt over hva som er publisert om bibliotek i fylket med direkte tilgang til digitaliserte publikasjoner.

lenke til Flickr På Flickr får du tilgang til fotografier fra en del bibliotek rundt om i landet, hentet fra fotoarkivet til Bok og Bibliotek fra Statens bibliotektilsyn, og en stor samling av eldre fotografier fra Universitetsbiblioteket.
Med kreditering kan bildene brukes fritt.
Trondheim Oslo Bergen Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Oppland Hedmark Hordaland Rogaland Vest Agder Aust Agder telemark Buskerud Vestfold Østfold Akershus