logo

Kunnskapsorganisasjon og IT

De første bibliotekkatalogene var håndskrevne protokoller der bøkene ble innført i den rekkefølge de var anskaffet. I en viss utstrekning ble slike protokoller også trykt. I 1816 påbegynte man en alfabetisk katalog ved Universitetsbiblioteket. Denne ble først skrevet på sedler i formatet 12 x 18 cm, og var ment som kladd for seinere innførsel i protokoller. Dette ble aldri gjennomført. I stedet ble sedlene bundet i såkalte Leidnerbind. Den alfabetiske kortkatalogen med standardiserte normalkort og bruken av Deweys desimalklassifikasjon ble alminnelig i folkebibliotekene tidlig på 1900-tallet. De første felles katalogregler for norske biblioteker forelå i 1925.
Norske bibliotek tok tidlig i bruk digital teknologi, først for effektivisering og rasjonalisering, deretter for utvikling av nye tjenester. Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) tok i bruk EDB for produksjonen av samkatalogen for periodika i 1967. Få år seinere startet utviklingen i Trondheim av det som seinere ble biblioteksystemet BIBSYS (i 1972). I 1971 forelå en norsk versjon av datautvekslingsformatet MARC (Machine Readable Cataloguing), som ble benyttet i forbindelse med produksjonen av Norsk bokfortegnelse. Denne ble tilgjengelig som den første norske online bibliografiske søketjeneste (UBO:BOK) i 1981. Folkebibliotekene kom i gang med EDB-utvikling noe seinere (tidlig på 1980-tallet)
Litteratur om katalogisering og klassifikasjon i norske bibliotek (samling av lenker).

Litteratur om bibliotek og IT (samling av lenker).

Les mer:

Spangen, Inger Cathrine: En nøkkel til biblioteket blir til : katalogen og katalogiseringsreglene i historisk perspektiv (2005)

Marcussen, Berit Timm: Universitetsbibliotekets gamle kataloger (2011)

Hegna, Knut: Pionerer og gründere: om innføringen av EDB ved Universitetsbiblioteket i Oslo (2011)

Denne teksten vil bli erstattet
Biblioteker for alle
En film om bibliotekaryrket fra 1966. Produsert av ABC-Film. Manus og regi ved Tore Breda Thoresen. Filmen gir blant annet glimt av undervisningen ved Statens bibliotekhøgskole da skolen hadde lokaler i Ikognitogt. 7 i Oslo og datamaskinell behandling av tidsskriftdata i biblioteket ved Studieselskapet for Norsk Industri
Bergseminaret på Kongsberg. Katalog (1784) Universitetsbiblioteket. Utlånsprotokoll (1833) Universitetsbiblioteket. Leidnerbind Universitetsbiblioteket. Katalogsedler Universitetsbiblioteket i Oslo. Veiledning til SDI-tjeneste (1983) Universitetsbiblioteket i Oslo. Veiledning EDB-tjenester (1983) Universitetsbiblioteket i Oslo. Brosjyre databasetjenester (1987) Universitetsbiblioteket i Oslo. Brosjyre databasetjenester (1987) Universitetsbiblioteket i Oslo. Veiledningen (1991) Brosjyre Micromarc (ca. 1990) BIBSYS – informasjonsbrosjyre (1991)