logo

De første bibliotekene

1700-tallets bibliotek i Norge var først og fremst private boksamlinger. Kunnskapen om disse har vi for en stor del fra skifteprotokoller og trykte auksjonskataloger. Mot slutten av 1700-tallet ble det for å fremme kunnskap og opplysning opprettet allment tilgjengelige boksamlinger over hele landet, både i byene og på landsbygda. Det er bevart trykte kataloger for mange av disse leseselskapene.
Utover på 1800-tallet fikk opprettelse av offentlige almuebiblioteker en viktig plass i folkeopplysningsarbeidet, framskyndet av Det Kgl. Selskab for Norges Vel (stiftet i 1809) og ildsjeler som Henrik Wergeland og Eilert Sundt. De offentlige boksamlingene fikk etter hvert, spesielt i byene, sterk konkurranse fra private leiebibliotek.
Ved å klikke på lenkene i teksten over får du tilgang til kronologisk ordnede oversikter over digitalt tilgjengelige auksjonskataloger og kataloger fra leseselskaper og leiebibliotek. Derfra kan du gå videre til den enkelte digitaliserte publikasjon. Under finner du et utvalg for videre lesning.

Les mer:

Wergeland, Henrik: For Almuen (1830)

Oplysninger,…betræffende Fordelingen af Almue-Bogsamlinger i Norges Herreder (1880)

Fire foregangsmænd : Peder Hansen, Henrik Wergeland, Eilert Sundt, H. Tambs Lyche.(1917)

Fiskaa, Haakon: De gamle leiebibliotekene (1947)

Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik: Bibliografi til historia om lesing i Noreg (1991)

Byberg, Lis: Biskopen, bøndene og bøkene : leseselskapene i Kristiansands stift 1798-1804 (1998)

Andersen, Vivian Trolle: Leseselskaper, dets medlemmer og boksamlinger i Bergen på slutten av 1700-tallet (2006)

Byberg, Lis: Brukte bøker til bymann og bonde : bokauksjonen i den norske litterære offentlighet 1750-1815 (2007)

Ruth Hemstad (red.): Opplysning, vitenskap og nasjon : bidrag til norsk bibliotekhistorie (2011)

Johnsen, Karoline Wessel: Underholdning, opplysning og moral : litterære interesser ved bibliotekene i Christiania i 1790-årene (2013)

Bergenske Studenter-Societetets Bibliotheque (1758) Trondhjems Læseselskab (1783) Trondhjems Læseselskab (1838) Wigedalske Læseselskab (1803) Arendals Læseselskab (1833) Mina sal. Petersens Leiebibliothek i Trondhjem (1845)