Galleri NOR 
Galleri NOR er en nettbasert, ikke-kommersiell databasetjeneste der Nasjonalbiblioteket presenterer fotografier av nasjonal kulturhistorisk verdi.

Teaterfotografi
Fra denne siden kan du enten gå til hjemmesiden for Galleri NOR eller utføre et skreddersydd søk på teaterbilder som finnes i Galleri NOR. Per i dag finnes det 313 fotografi med motiv knyttet til forskjellige teateroppsetninger i basen. Nasjonalbiblioteket ønsker å gjøre oppmerksom på at kvaliteten på disse bildene er til dels dårlig, men de vil bli forbedret.

Vis bilder fra Galleri NOR som er knyttet til teateroppsetninger

Galleri NOR hjemmeside

Fotograf Anders Beer Wilse (1865 - 1949)
Teaterfotografiene i Galleri NOR er tatt av Anders B. Wilse, som er regnet som en av Norges viktigste fotografer. Den største delen av fotoarkivet etter Wilse finnes i dag ved Norsk Folkemuseum, og inneholder ca. 110 000 negativ og ca. 40 000 originale positivbilder. Mindre arkiv finnes også ved Oslo Bymuseum, Sjøfartsmuseet og Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket avdeling Rana har i samarbeid med Norsk Folkemuseum tatt på seg oppgaven med å bevare og tilgjengeliggjøre Folkemuseets Wilsearkiv, og det er disse fotografiene som kan sees i Galleri NOR.


Disse sidene er produsert av Nasjonalbiblioteket.