Nasjonens hukommelse

Om Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er en av de viktigste kildene til kunnskap om Norge, nordmenn og norsk kultur.

I Norge har vi en egen lov som kalles Pliktavleveringsloven. Den gir Nasjonalbiblioteket mandat til å samle inn, registrere og bevare alt norsk publisert materiale – fra alle medier og i alle former og formater: fra kart, reklametrykk og fotografier til radio, tv og film.

Nasjonalbiblioteket har også ansvar for å bidra til utforming og gjennomføring av nasjonal bibliotekpolitikk.

Nasjonalbiblioteket er en fysisk og digital møteplass for kultur- og kunnskapsopplevelse. En økende del av formidlingen blir tilrettelagt og formidlet multimedialt. Deler av samlingen kan oppleves via våre nettsider. Her kan du søke i den multimediale samlingen. En sentral tjeneste er Bokhylla.no som gir tilgang til norske bøker fra 1790-, 1890- og 1990-tallet.

Geografisk er Nasjonalbiblioteket lokalisert i Oslo og i Mo i Rana. Bygget i Oslo rommer veiledningstjeneste, lesesaler, utlånstjeneste og areal for utstillinger og arrangement. I Rana ligger sikringsmagasinene – fjellmagasinet, digitalt sikringsmagasin og nitratfilmlageret. Her finner du også Nordens første automatlager for bøker og Nasjonalbibliotekets audiovisuelle verksted, Medielaboratoriet.