Nasjonens hukommelse

Kategori: Utvandring til Amerika

Norskættet kvinne utfordrer Sarah Palin

Aftenposten, 31. januar 2011
23 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Rundt en million mennesker utvandret til Amerika. I forhold til folketallet er det bare Irland som kan vise til høyere tall.

Nesten alle familier i Norge har slektninger i USA, og amerikanere av norsk herkomst har et spesielt forhold til Norge. Det er fortsatt over 30 bygdelag i Amerika som pleier forbindelsen med stedene deres norske forfedre utvandret fra. Når noen i utlandet med norske røtter gjør seg bemerket, går det aldri upåaktet hen i norske media. Sarah Palin har fått en utfordrer på den politiske arena, Michele Bachmann, som bruker familiens utvandringshistorie som ledd i sin politiske kamp. Mange demokratiske politikere før henne, som for eksempel Hubert Humphrey og Walter Mondale, har også uttalt at familiens norske bakgrunn har vært viktig for dem.


Dina Tolfsby
forskningsbibliotekar, ansvarlig for Norsk-amerikansk samling