Nasjonens hukommelse

Kategori: Utvandring til Amerika

Hvem utvandret til Amerika?

Gerhard Naeseth, Norwegian Imigrants to the United States, A Biographical Directory, 1825-1850, Volume 1, 1825-1843
94 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Det er vanskelig å forestille seg hvor mange nordmenn som anså utvandring som siste utvei på grunn av en uholdbar livssituasjon i fattige Norge.

Gerhard Naeseth har kartlagt så godt som alle som reiste til Amerika fra Norge i perioden 1825-1850. Han brukte all sin ferie og fritid til dette og ble tildelt St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse i 1978 for sitt viktige arbeid. Norwegian-American Genealogical Center & Naeseth Library i Madison, Wisconsin, som han grunnla i 1974, har nå en stab med profesjonelle slektsforskere.

Barken Emilie reiste fra Drammen 1. juni 1841 med 92 passasjerer ombord og kom til New York 5. august. Mange av utvandrerne var fra Telemark, den eldste var 81 og den yngste bare ett år gammel. De fleste reiste videre til Muskego i Wisconsin. På denne siden finner vi noen av dem som var om bord.


Dina Tolfsby
forskningsbibliotekar