Nasjonens hukommelse

Kategori: Utvandring til Amerika

Hvor er kvinnene? Kirkemøte i Minneapolis

17de kirkemøte I Den Norsk-lutherske kirke i Amerika 11. til 18,. juni 1946, Central Lutheran Church i Minneapolis, fotograf ukjent, 1946
40 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Menn dominerer i dette kirkemøtet i Minneapolis i 1946 – kvinnene er forvist til galleriet. Først på 1950-tallet fikk kvinner stemmerett i kirkemøtene i Amerika.

Det var mange kirkesamfunn i det norske Amerika. Disse ble kalt synoder. Den norske synoden var inspirert av statskirken i Norge, mens Hauge- og Eielsen-synodene var del av den lutherske frikirkebevegelsen. Nordmenn i Amerika har stiftet 14 lutherske synoder eller kirkesamfunn. I 1939 var det over 2700 menigheter og rundt 1400 prester, professorer og misjonærer.


Dina Tolfsby
forskningsbibliotekar, ansvarlig for Norsk-amerikansk samling