Nasjonens hukommelse

Kategori: Utvandring til Amerika

Amerikansk statsborgerskap – et viktig skritt for norske innvandrere

Certificate naturalization, 1882
85 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Noen nordmenn lot seg lokke til å delta i borgerkrigen. Da fikk de amerikansk statsborgerskap – hvis de overlevde.

Da borgerkrigen startet i Amerika for 150 år siden i 1861, hadde mange nordmenn nettopp kommet dit. Agenter reiste rundt for å få unge menn til å verve seg. Noen kunne også bli vervet i Norge og få reisen til Amerika dekket. Det var til og med et eget regiment, 15. Wisconsin, der flesteparten var fra Norge. En ting som også kunne lokke noen til å verve seg var at de fikk bli amerikanske borgere. I tillegg kom løfter om 160 acres gratis ”homestead land” og økonomiske ”premier”. Det sies at 6500 norskfødte kjempet på unionens side. Av disse var 3609 bosatt i Wisconsin, 1200 i Minnesota. Det var 677 fra Iowa, 563 fra Illinois og 112 fra New York.


Dina Tolfsby
forskningsbibliotekar