Nasjonens hukommelse

Kategori: Blader og tidsskrift

Seksuell Oplysning

Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning (1932-1935) Nr. 1, 1935, Fram forlag
81 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Ubesvarte spørsmål fra fortvilte lesere av Arbeidermagasinets legespalte førte til lanseringen av Populært Tidsskrift for Seksuell Oplysning i 1932.

I en tid der seksualopplysning var synonymt med skremselspropaganda, tematiserte bladet onani, kvinners seksuelle lyst og homoseksualitet. Tidsskriftet ville fremme ”sundhet og livsutfoldelse”, og slo fast at den enkeltes ulykkelige seksualitet hadde sin årsak i sosiale forhold. Redaksjonen knyttet individets seksualutfoldelse til uvitenhet, undertrykkelse og skam, og mente mangelen på kunnskap ble opprettholdt av en borgerlig samfunnsstruktur og kristen seksualmoral. Den ”seksuelle krise” måtte følgelig bekjempes på to fronter: gjennom individrettet, vitenskapelig basert opplysningsvirksomhet og politisk agitering for et sosialistisk samfunn.


Siv Frøydis Berg
forskningsbibliotekar