Nasjonens hukommelse

Kategori: Blader og tidsskrift

”En truet brændevinsdjævel ”

Tyrihans, No. 30, 25. juli 1902
41 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Avholdssaken var et yndet tema for det illustrerte vittighetsbladet Tyrihans i årene før totalforbudet mot brennevin ble innført i Norge i 1916.


Vittighetsbladene har en særskilt plass i norsk pressehistorie med tidsrommet 1880-1920 som en glansperiode. Et skarpere politisk klima med partidannelser, parlamentarismestrid og unionsstrid ga grobunn for bitende politisk satire og glitrende karikaturkunst. Vittighetspressen knyttet til seg de skarpeste penner og de dyktigste tegnere. Tyrihans ble lansert som noe nytt og utfordrende i 1892, utgitt av den radikale forleggeren Olaf Husebye og redigert av kjente pressefolk som Holger Sinding, Vetle Vislie og Otto Valseth. De internasjonalt berømte tegnerne Olaf Gulbransson og Ragnvald Blix startet begge sin karriere i Tyrihans.


Øivind Berg
forskningsbibliotekar