Nasjonens hukommelse

Kategori: Blader og tidsskrift

Darwin på norsk

Skilling-Magazin, No. 24, 13. juni 1868
72 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Skilling-Magazin var Norges første illustrerte ukeblad og var i 1868 først ute med å presentere den berømte Charles Darwin og hans utviklingslære i Norge.


Nye illustrasjonsteknikker som litografiet (stentrykk) og xylografiet (trestikk) ga utover på 1800-tallet mulighet for å trykke illustrerte publikasjoner i store opplag til en rimelig pris. Skilling-Magazin ble startet av trykkerne Guldberg og Dzwonkowski i 1835. Fra 1857 til det gikk inn i 1891 ble bladet redigert av den allsidige pressemannen Hartvig Lassen. Bladets formål var folkeopplysning og kulturformidling og det brakte et mangfoldig og originalt billedmateriale ut til det norske folk. Peter Chr. Asbjørnsen var i flere perioder journalist i Skilling-Magazin og var ansvarlig for presentasjonen av Darwin i 1868.


Øivind Berg
forskningsbibliotekar