Nasjonens hukommelse

Kategori: Blader og tidsskrift

Vitenskapsmenn og kunstnere inntar den norske natur

Magazin for Naturvidenskaberne, B. 1, Christiania, 1823
48 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Første nummer av Magazin for Naturvidenskaberne åpner med et kobberstukket panorama over Hurrungene etter en skisse av B.M. Keilhau, som utforsket Jotunheimen i 1820.


I 1822 stiftet geolog Keilhau og medisineren C. B. Boeck sammen med en gruppe unge studenter og yngre professorer Den physiographiske Forening i Christiania, en forløper til Det norske Vitenskapsakademi. Året etter startet foreningens tidsskrift, Magazin for Naturvidenskaberne, med astronomen Hansteen, økonomen G. F. Lundh og apotekeren Maschmann som redaktører. Med dette fikk norske naturforskere et sted å publisere sine vitenskapelige arbeider. Tidsskriftet utkom gjennom hele 1800-tallet, redigert av størrelser som Theodor Kjerulf, Michael Sars, W.C. Brøgger og Fridtjof Nansen.


Øivind Berg
forskningsbibliotekar