Nasjonens hukommelse

Kategori: Reklame og plakater

High-tech Norway

High-tech Norway, Norges Eksportråd, 1985, offset, 98 x 68 cm
75 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Plakaten med den gammeldagse designen virker i dag ufrivillig komisk. Å le av utdaterte high-tech-produkter er lett – men hvem ler av mobilene våre om noen få år?

Utviklingen har gått med stormskritt innen både mobiltelefoni og telekommunikasjon. Det var ikke mange av oss som på 1980-tallet så for seg den kommende datarevolusjonen. Plakaten fra 1985 skulle fremme Norges interesser utenfor landets grenser og promotere Norge som produsent av høyteknologisk utstyr.


Krystyna W. Andersen
hovedbibliotekar