Nasjonens hukommelse

Kategori: Reklame og plakater

En voldtekt

Rolf Groven, En voldtekt, reproduksjon av maleriet En voldtekt. (På vidda), 1980, offset, 70 x 50 cm, (C) Rolf Groven / BONO 2011
122 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Alta-saken var høydepunktet i den omfattende debatten om norsk kraftutbygging siden slutten av 1960-årene. Krenkelsen av naturvern og samenes rettigheter førte til sterke protester.

Plakaten er en reproduksjon av maleriet En voldtekt. (På vidda) malt i 1980 av den kontroversielle billedkunstneren Rolf Groven (1943-). Den gir en kritisk fremstilling av den politiske makten i Norge i 1980 knyttet til striden om utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget. Avbildede personer er Jo Benkow, Høyre-politiker og leder av justiskomiteen, justisminister Andreas Cappelen og olje- og energiminister Bjartmar Gjerde, begge Arbeiderpartiet. Mange av Rolf Grovens bilder er kommet som plakater og solgt i store opplag.


Krystyna W. Andersen
hovedbibliotekar