Nasjonens hukommelse

Kategori: Reklame og plakater

Grunnloven i glass og ramme

Kongeriget Norges Grundlov, trykt av Prahl i Bergen, 1836, 53,6 x 71,9 cm
150 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Grunnloven av 1814 var viktig både som Norges konstitusjon og som et selvstendighetssymbol i unionen med Sverige. Som plakat hang Grunnloven i de tusen hjem.

Grunnlovsplakater i flere versjoner ble trykt fra 1830-tallet og fremover og ble populære som symboltung pynt i glass og ramme i mange norske hjem på 1800-tallet. Denne plakaten gjengir den reviderte versjonen fra 4. november 1814. 17. mai-Grunnloven fra Eidsvoll måtte tilpasses unionen mellom Norge og Sverige som ble inngått samme høst. Grunnloven ble et viktig symbol på og grunnlag for norsk selvstendighet gjennom 1800-tallet. På plakaten er alle underskriftene til de 79 representantene som deltok på det overordentlige Stortinget høsten 1814, og portretter både av Eidsvollsmenn og Stortingsmenn fra 1814.


Ruth Hemstad
seksjonsleder for fagsamlinger