Nasjonens hukommelse

Kategori: Radio og TV

Åpen post

Denne teksten vil bli erstattet

Åpen post, intro, NRK Fjernsynet 17. april 1969
93 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

”Jeg tror jeg skal spå at innen denne sendingen er over, så skal hårene ha reist seg på en god del norske seere.”

Programlederstilen til Kjell Arnljot Wig var en viktig grunn til at folk fulgte Åpen post med stor interesse. Han ble gjerne beskyldt for å være arrogant, men samtidig fikk han satt lyset på skjevheter i samfunnet og fikk lokket maktmennesker til å uttale seg. Dette er introduksjonen til to temaer: redningstjenesten til sjøs og naturforurensning, kvikksølv og DDT.


Karl Erik Andersen
kringkastingsarkivar, mediateket