Nasjonens hukommelse

Kategori: Musikk

B-kulturens sendebud

willy b review, konsertplakat, 2006, 41 x 29 cm
33 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Willy Bakken (også kjent som Willy B) var som for en egen institusjon å regne i undergrunnsmiljøet i Oslo, ikke minst med sitt band: The willy b review.

Den selvtitulerte kulturarkeologen Willy B hadde en enorm samling plakater, flyers og seriehefter, materiale som ikke falt inn under den ordinære pliktavleveringen, og som nå er i Nasjonalbibliotekets eie. Bandet hans, The willy b review, figurerte i undergrunnsmiljøet fra midten av 80-tallet og frem til 2000-tallet og ble etter hvert en attraktiv tilvekst på konsertscenene i Sør-Norge. Willy B var også forfatter og skribent i ulike musikktidsskrifter, blant andre Beat og Nye Takter.


Terje Bjørkheim
musikkformidler