Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Dette lille mennesket og den store naturen

Fjell Lyngsalpan i Troms 1930-35, albumside med positiver, fotograf: Peter Wessel Zapffe, 23 x 30 cm
66 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

I Peter Wessel Zapffes fotoalbum møter vi det lille mennesket og den store naturen, som han hadde et intenst forhold til.

Bildet viser en side i et album som er viet Lyngen og Lyngsalpan i Troms på 1930-tallet. Petter Wessel Zapffes fotografier vitner om hvor viktig naturen var for ham, og i hans bilder møter vi ofte det lille mennesket omgitt av et mektig og dramatisk landskap. Han tilbrakte en stor del av livet sitt i den enkle hytta ved foten av Lyngsalpan, eller på kona Berits landsted i sør. Motivene i dette albumet er fra en periode i livet hvor han dyrket fjellklatringen. I essayet ”Hvad er tindesport” fra 1933 sier han: ”Tindesporten er meningsløs som selve livet – derfor kan dens trolddom aldri dø. En dag – naar det som hadde maal og hensigt og mening ligger som høstens halm, da staar der støtter i din erindring og lyser med uslukkelig glans.”


Lisbeth Sofie Hansen
forskningsbibliotekar