Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Sjøkart og handel

Cornelis Doedsz, Tabula Hydrographica, Amsterdam 1610
82 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

En rekke europeiske land var involvert i skipsfarten og handelsvirksomheten som foregikk langs norskekysten, på Kolahalvøya og i Kvitsjøområdet.

Det ble blant annet handlet med pels, levende dyr og fisk, spesielt tørrfisk, og de utenlandske kartografene hadde naturlig nok fokus på næringsdrift og handel langs kysten, ikke på innlandsområdene. Dette avspeiles i hvilke navn som er med på kartene. Mange av de inntegnede stedsnavnene var den gang blomstrende lokale handelssteder med internasjonale forbindelser. I dag er mange av disse stedene enten forsvunnet, eller de er kun småsteder uten noen sentral funksjon. På kartene er kysten skjematisk fremstilt, med øyer på rekke og rad og navnene på de stedene som var av handelsmessig interesse i noenlunde riktig rekkefølge, omtrent som på dagens t-banekart.


Benedicte Gamborg Briså
forskningsbibliotekar, ansvarlig for kartsamlingen