Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Og neste stasjon er …

Oslo – skinnegående trafikk, Utgave 04-2005 © Truls Lange Civitas 1997-2005, hentet fra Sporveiens besøkskart, Sommer 2005
111 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

I dag tenker vi ikke over at for eksempel t-banekart ikke avspeiler faktiske avstander; vi er fullt inneforstått med at det ikke er kartets formål.

Sammenligner vi dagens trikk- og t-banekart med kart fra 1500- og 1600-tallet laget i forbindelse med handel langs norskekysten, ser vi at både de gamle og de nye kartene har fokus på hva som er stoppestedenes rekkefølge, ikke på avstanden. De gamle sjøkartene var også transportkart, og formålet var det samme; å vise neste stasjon.


Benedicte Gamborg Briså
forskningsbibliotekar, ansvarlig for kartsamlingen