Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Kart og kolera

Håndtegnet norgeskart fra 1700-tallet, ukjent tegner
32 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Dette kartet vet vi lite om; ikke hvem som tegnet det, ikke nøyaktig når det ble tegnet og ikke hvorfor det ble tegnet. Men vi vet hvordan det endte hos oss.

Kartet kom som gave til Nasjonalbiblioteket, den gang Universitetsbiblioteket i Oslo, i 1853 fra Det Kongelige Bibliotek i København. Gaven besto av 32 håndtegnede kart. Det var den danske historiker og professor, konferensråd Erich Christian Werlauff, som forhandlet frem gaven, og kartene omtales derfor ofte som ”den werlauffske gave”. Det herjet kolera i København sommeren 1853 og deler av statsadministrasjonen fungerte derfor ikke som den pleide. Werlauff greide, muligens på grunn av dette, å få gjennom gaveavtalen. Kartene omtales derfor av og til som ”kolerakartene”.


Benedicte Gamborg Briså
forskningsbibliotekar, ansvarlig for kartsamlingen