Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Det norske oljeeventyret

Oljedirektoratet, Den norske kontinentalsokkel. Utvinningstillatelser per 1. august 1994
99 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Norge er sterkt preget av oljeeventyret, på godt og vondt. Kartet viser hvilke rettighetshavere som har utvinningstillatelser til hvilke blokker og felt.

En stor offentlig sektor, gode velferdsordninger og et oljefond som skal sikre vår fremtid og til dels finansierer statsbudsjettet: Utviklingen fra et forholdsvis fattig land til et av de rikeste samfunn i verden skyldes i stor grad oljerikdommen. Samtidig sørger konflikter – for og imot utvinning – jevnlig for høy temperatur i debatten, ikke minst når hensyn til miljø og klima nok en gang settes til side. Fargekodene nede på midten av kartet viser operatører (Elf, Esso, Fina, Hydro, Mobil, Phillips, Saga, Shell m.fl.). Småkartene til høyre viser funn i kjente områder som Gullfaks, Statfjord, Snorre, Oseberg og Troll.


Daniela Büchten
utstillings- og arrangementsansvarlig