Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Norlandiakartet

Håndtegnet kart over kyststrekningen i Nordland og Troms fra midten av 1700-tallet, ukjent tegner
37 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Seilingsleden langs kysten er tegnet inn som stiplet linje, og både krigsskip og fiskebåter er avbildet. Finner du han som har fått fisk på kroken?

Kartet er verken signert eller datert, men det er tydelig at tegneren enten var lokalkjent eller at han så etter et kart laget av en som var lokalkjent. Kartet er stort, det er i tre blad og har en samlet størrelse på 215 x 48 cm. Kanten med gullornamenter er muligens en tapetbord.


Benedicte Gamborg Briså
forskningsbibliotekar, ansvarlig for kartsamlingen