Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Verdenskart fra 1600-tallet

Jan Janssonius, Nova Totius terrarum orbis geographica ac hydrographical tabula. Auct: Henr. Hondio, i tysk utgave av Novus atlas, Amsterdam 1647-50
90 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

1600-tallets verdenskart er en innholdsrik kombinasjon av arven fra antikken og oppdagelser som medførte global handel.

Jodocus Hondius kjøpte på begynnelsen av 1600-tallet trykkeplatene etter den store kartografen Gerard Mercator. Sønnen, Henrik Hondius, ga gjennom flere tiår ut en rekke atlas sammen med svogeren Jan Janssonius. Disse kalles Mercator/Hondius-atlas. Medaljongene i hjørnene viser Julius Caesar, den greske vitenskapsmannen Claudius Ptolemaeus, Henrik Hondius’ far, Jodocus Hondius, og hans mentor Gerard Mercator. De fire elementene ild, jord, luft og vann er også personifisert.


Benedicte Gamborg Briså
forskningsbibliotekar, ansvarlig for kartsamlingen