Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Norges første fotografi?

”Kongeslottet i Christiania”, 1840-46, Christiania, fotograf: Testman, usikker
104 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Denne utsikten over hustakene i Christiania, mot slottet og åsene bak, er det eneste norske daguerreotypiprospekt som er bevart fra fotografiets første tiår.

23. desember 1840 kunne man lese i Morgenbladet at det første daguerreotypiet tatt i Norge var et ”Prospekt af Pibervigen og Slottet”. Så godt som alle fotografier fra 1840-tallet som er bevart i landet er portretter. Men i dette til nå ukjente daguerreotypiet har det i minst 165 år ligget bevart et bilde som med sin realisme og skarphet viser oss stor detaljrikdom – helt ned til fugene i 66 skorsteiner. Bildet er fra en bydel som nå er borte, bare slottet står igjen. Som de fleste daguerreotypier er det speilvendt, på baksiden står det ”Kongeslottet i Christiania”.


Arthur Tennøe
seksjonsleder for bilder, spesielle trykk og konservering