Nasjonens hukommelse

Kategori: Kart og bilder

Alle skal med

Tönsberg den 25. Nov. 1905. Da kongen kom til Kristiania, fotograf: Johan M. Henriksen, kollodium utkopieringspapir på papp, 23 x 29 cm
93 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Dette fotografiet må sees i original. Folk som levde for over hundre år siden stirrer rett på deg.

Den danske prinsen som kom for å bli norsk konge i 1905, var ikke innom Tønsberg Torv der bildet er tatt. Der så de verken kongefamilien eller noe av det som foregikk i hovedstaden, men folket ble sett. Og fotografert i tapt teknikk så raus med detaljer og sølvkollodium at bildet ikke lar seg reprodusere. Nesten samtlige tilstedeværende er identifiserbare. Bak gardinene øverst er det også noen. Alle blir dessuten overrumplende nærværende i kollodiumpapiret fordi den kjemiske sølvløsningen som utgjør selve bildet, ligger øverst, i motsetning til andre typer fotografi hvor sølvet enten er trukket inn papiret, eller er dekket av albumin eller gelatin.


Harald Østgaard Lund
forskningsbibliotekar