Nasjonens hukommelse

Kategori: Originale håndskrifter og bilder

Nansen-merket

Nansen-merket, utgitt av High Commission for Refugees, 1926
69 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Nansen-merket var til bruk i Nansenpasset, et internasjonalt identitetsbevis for statsløse flyktninger i Europa.

Fridtjof Nansen ble i 1926 beæret med sitt portrett på et ”internasjonalt merke”, utgitt av Høykommissæren for flyktninger med støtte fra League of Nations og International Labour Organization. Merket skulle klistres inn i Nansenpasset. Flyktningene med penger måtte årlig betale for merket, 5 Swiss gold francs (ca $ 1 i datidens verdi), mens andre fikk merket gratis. Formålet var å samle inn penger til flyktningearbeidet. Merket og Nansen fikk en rosende omtale i samtiden, bl.a. i Toronto Star, april 1926: ”To Nansen there is no such thing as ’Red’ and ’White’, an ’enemy’, or a ’friend’. Anyone in need is a human being, be he monarchist or communist, Moslem or Christian, Armenian or Turk.”


Anne Melgård
forskningsbibliotekar