Nasjonens hukommelse

Kategori: Originale håndskrifter og bilder

Tyskland ut av Norge!

London-nytt, 1943
69 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Den illegale avisen London-nytt svarer på Harald Damsleths Nei!-plakat med en tegning av en hånd som river den tyske ørnen ut av det norske flagget.

Førstesiden av den illegale avisen London-nytt fra oktober 1943 er et svar på Harald Damsleths Nei!-plakat, der korset rives ut av det norske flagget. Hånden, som er merket med Haakon VIIs emblem og en V for Victory, river den tyske ørnekyllingen ut av det norske flagget. Nå skulle Tyskland ut av Norge! Ørnen skulle knuses! Per Alveberg var bl.a. tegner i London-nytt. Det er stor sannsynlighet for at han også har tegnet denne siden. London-nytt var en av de største illegale avisene, med et opplag på iblant 4000 eksemplarer, og ble utgitt av flere grupper med nær tilknytning til Hjemmefrontens ledelse.


Signe Nyhuus-Eriksen
bibliotekar