Nasjonens hukommelse

Kategori: Originale håndskrifter og bilder

Det frie Norge med falsk forside

Det frie Norge, flygeblad fra Regjeringens informasjonskontor, London 1944
54 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Reklame for ski skjulte flygebladet Det frie Norge – risikoen for oppdagelsen var da mindre. Regjeringens informasjonskontor i London visste råd!

Månedsbladet Det frie Norge ble utgitt av Regjeringens informasjonskontor i London 1941–45. Det var et nyhetsmagasin i lommeformat og ble det mest distribuerte flygeblad over Norge. Her i landet ble det droppet ned fra fly og smuglet over grensen fra Sverige. I dette eksemplaret fra februar 1944 er den egentlige forsiden skjult bak en ”falsk” forside med teksten ”Ski og skøyter er en lyst å bruke”. Nordahl Griegs død er en av sakene i nummeret fra februar 1944. Våren 1945 kom Det frie Norge i så mye som 150.000 eksemplarer per hefte.


Signe Nyhuus-Eriksen
bibliotekar