Nasjonens hukommelse

Kategori: Originale håndskrifter og bilder

Til Per fra Far

Conrad Furuseth, metallskrin, 1944
49 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Tiden på Grini ble lang for mange av fangene og savnet etter familien stort. Conrad Furuseth laget dette metallskrinet til sønnen Per i 1944.

Politibetjent Conrad Furuseth var fange nr. 5030 på Grini leir i Bærum fra oktober 1942 til mai 1945. I leiren laget han dette sigarettskrinet i metall til sønnen Per C. Furuseth. På lokket har han gravert inn ”Til Per 8-12-44. Fra Far”. Rundt hele skrinet er gjerdene rundt Grini inngravert.

Grini ble tatt i bruk som fangeleir for ca. 700 fanger allerede 24. april 1940. Det var opprinnelig tenkt som kvinnefengsel, men Grini ble brukt til kortvarige interneringer det første krigsåret, og senere ble det den største krigsfangeleiren i Norge med rundt 5400 fanger på det meste.


Signe Nyhuus-Eriksen
bibliotekar