Nasjonens hukommelse

Kategori: Originale håndskrifter og bilder

En vakker vannloppe

Georg Ossian Sars, tegning av krepsdyr
47 stemmer
< 31 31-40 41-50 51-60 > 60
 
 
lenke til kategoriene

Sars’ detaljrike tegninger er fremdeles interessant vitenskapelig kildemateriale og er dessuten en fryd for øyet.

Georg Ossian Sars (1837-1927) var en internasjonalt kjent marinzoolog. Han utga en rekke vitenskapelige avhandlinger om fisk og hval, men hans særlige interesse var krepsdyrforskning. Sars var den første som introduserte Charles Darwins utviklingslære for norske studenter og han korresponderte også med Darwin. Nasjonalbiblioteket eier flere tusen krepsdyrtegninger av Sars. Tegningen viser en vannloppe (daphnia hyalina Leydig), funnsted Hognestadvatnet (Smukkevatnet), Time på Jæren. (Ms.fol. 1109:156)


Sigbjørn Grindheim
forskningsbibliotekar